Lunds universitet

Jan-Olof Nilsson

Universitetslektor, Sociologi
telefon: 046-2228830
e-post: Jan-Olof.Nilsson@soc.lu.se

Undervisningsinriktning:
Sociological theory, Social psychology, Cultural studies, Globalisation and culture

Handledarinriktning:
Sociological theory, Social Psychology, Cultural studies, Globalisation and culture

Forskningsinriktning:

  Globalisation and culture, Internationalisation and higher education, modernity and culture


Publicerade vetenskapliga arbeten:

  Publications

  Books

  Linde-Laursen, A & Nilsson, J O (red.) 1991. Nationella identiteter i Norden - ett ofullbordat projekt? Nord 1991:26’. 370 s
  Nilsson, J O 1994. Alva myrdal - en virvel i den moderna strömmen. Lund. 350 s
  Linde-Laursen, A & Nilsson, J O (red.) 1994: Möjligheternas landskap. Nordiska kulturanalyser. Nord 1994:21. 240 s
  Linde-Laursen, A & Nilsson, J O (red.) 1995. Nordic Landscopes. Cultural studies of Place. Nord 1995:15. 240 s ( english translation from the book above)
  Lundqvist, Å. & Nilsson, J. O 1997: Utvärdering av distanskurs i Sociologi med utnyttjande av interaktiv informationsteknik. Sociologiska institutionen. 46 s
  Hemer, O & Nilsson J O (red.) 1998. I Transformation. Lund 206 s
  Nilsson, J O 1999: Berättelser om Den Nya Världen. Research Report in Sociology. 2000:3. 92 s
  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2004): Old Universities in New Environments – New Technology and Internationalisation Processes in Higher Education. 116 s

  Articles in international journals and anthologies

  Nilsson, Jan Olof 1991: Modernt – alltför modernt. I Linde-Laursen, A & Nilsson, J O (red.) 1991. Nationella identiteter i Norden - ett ofullbordat projekt? Nord 1991:26’
  Nilsson, Jan Olof 1994: Man måste härda sig. I Linde-Laursen, A & Nilsson, J O (red.) 1994: Möjligheternas landskap. Nordiska kulturanalyser. Nord 1994:21
  Nilsson, Jan Olof 1995: The need to harden the body. I Linde-Laursen, A & Nilsson, J O (red.) 1995. Nordic Landscopes. Cultural studies of Place. Nord 1995:15
  Nilsson, Jan Olof 1997: Amerika. I Seendets pendel. Festskrift till Johan Asplund. Stockholm/Stehag 1997.
  Hemer, Oscar & Nilsson, Jan Olof 1998: Från den globala byn till den virtuella staden. I Hemer, O & Nilsson J O (red.) 1998. I Transformation. Lund  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2003): “Virtual Communities and Comparative Learning”. In Per Arneberg (ed): Laering i dialog på nettet. SOFFs skriftserie 1/2003.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2007): “New Internationalisation – Competition versus Cooperation”, Published in Chinese in Exploring Education Development 2007, 7-8A, 18-23.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2008): “Universities in Global Networks”. In David C. Lam Institute for East-West Studies (ed.) Higher Education East and West: Cooperation and Competition. Hong Kong: David C. Lam Institute for East-West Studies, Hong Kong Baptist University, 62-78.

  Conference papers

 • Nilsson, Jan Olof, Kjell Nilsson and Sergio Cuadra (1998): "Sociology in Cyberspace". Paper presented at the conference! IX Congreso Internacional sobre Tecnología y Educación a Distancia” in San José, Costa Rica, November 1998.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (1999): “Distance Education - distribution or collaboration?” Paper presented at ICDE world conference in Vienna, June 1999.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2000): “Distance Education, Lifelong Learning and Internationalisation through the Use of ICT.” Paper presented at the conferense "New Technologies-Old Dreams: Modernization and the Development of Information Societies in East and West" at Fudan University, Shanghai i maj 2000.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2001): “Internationalisation of Education and Comparative Studies through the Use of ICT”. Paper presented at the conference "E-Learning in a Lifelong Learning Perspective", 2nd WBLE conference 24-26 October 2001in Lund, Sweden

  Hemer, Oscar, Jan Olof Nilsson and Kjell Nilsson (2003): “Internationalisation of Education and Comparative Studies through the Use of ICT”. Presented at the conference “Communication for Development in the Information Age – Extending the Benefits of Technology for All”, January 7th to 9th 2003 in Varanasi, India.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2004): “Old Universities in New Environments – New Technology and Internationalisation Processes in Higher Education.” Presented at EDEN´s (European Distance and E-learning Network) Annual Conference 2004 in Budapest in June 2004.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2004): “Old Universities in New Environments: Nordic Universities and the Bologna Process.” Presented at the conference “European Integration and the Nordic Countries”, October 21-22 2004 at Fudan University in Shanghai.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2006): “New Internationalisation and E-Learning” .Presented at the conference “E-learning & Pedagogy”, November 29-30 2006 at Tecnológico de Monterrey (Guadalajara campus), Mexico.

 • Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2007): “New Internationalisation – Competition versus Cooperation”, presented at the conference “The 1st international conference on:
  Learning Environments and Higher Education in a Global Context - From a Sino-Nordic Perspective", May 8-9 2007 at Fudan University in Shanghai. Published in Chinese in Exploring Education Development 2007, 7-8A, 18-23.


  Inquiry

  Nilsson, Jan Olof 2006: Hållbar utbildning – en utredning avseende nätbaserad utbildning. Lunds universitet


  Additional

  I have written over 100 articles/rewiews/ in the Swedish daily Sydsvenska Dagbladet
  I have made around 75 radio program in Swedish radio and are recently contracted for the radio program OBS to cover China
  I received Lund University Pedagogical price 1998

Senast uppdaterad:2007-09-26
Webbansvarig: IT-service S

IT-service S, Box 134, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)