Lunds universitet

Kjell Nilsson

Associate Professor, Sociologi
telefon: 046-2224268
e-post: Kjell.Nilsson@soc.lu.se

Foto: Kjell Nilsson

Undervisningsinriktning:
Globalisation and social transformation, economic sociology, social policy, sociology of organisations, evaluation studies


Handledarinriktning:
Globalisation and internationalisation of higher education, social policy, organisation studies, evaluation research, knowledge utilisation


Pågående forskningsprojekt:

  Social Welfare Assessments: East Asian and Scandinavian Redistribution Models in a Global Context

Publicerade vetenskapliga arbeten:

  Kjell Nilsson (1990): Avfeodaliseringen av staten. Lojalitetsförhållanden, disciplin och jordränta under stormaktstid och frihetstid. HSFR-rapport F 533/84.

  Nilsson, Kjell (1992): Policy, Interest and Power. Studies in Strategies of Research Utilization. Dissertation in Social Work and Social Policy. Research Report 1992:1. Lund: School of Social Work and Social Policy.

  Nilsson, Kjell (1992): "Utilization Patterns and Strategies in Three Policy Sectors." Science Studies, vol. 5:1, 29-46.

  Nilsson, Kjell (1993): "Politik, intressen och makt - forskningsanvändning inom tre samhällssektorer". VEST, vol. 6:2, 45-68.

  Nilsson, Kjell (1993) "Från planering till resultat - om utvärderingsforskning i Sverige", Politica, vol. 25:1, 47-55.

  Nilsson, Kjell (1995) Samhällsvetare på arbetsmarknaden. Lunds Universitet: Sociologiska institutionen.

  Kjell Nilsson (1985): "Högesta AB:s produktionsresultat i företags- respektive samhällekonomisk belysning". I Anders Persson och Kenneth Sandberg (red): Demokratisering eller självexploatering?, s. 85-99. Lund: Studentlitteratur.

  Nilsson, Kjell and Sune Sunesson (1986):"Hur används forskning?" i Ska forskning vara nyttig? pm 154/86, Stockholm: Socialstyrelsen.

  Nilsson, Kjell and Sune Sunesson (1987): "Forskningsanvändning som forskningsproblem". VEST nr 3, 3-22.

  Nilsson, Kjell och Sune Sunesson (1988): Konflikt, kontroll, expertis. Att använda social forskning Lund: Arkiv.

  Sunesson, Sune and Kjell Nilsson (1988): "Explaining Research Utilization: Beyond 'Functions'", in Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization. Vol. 10 No. 2, December 1988, 140-155.

  Nilsson, Kjell och Sune Sunesson (1989): Center for Social Udvikling - elsket men forladt. Gefion Tryk Naestved A/S.

  Sunesson, Sune, Kjell Nilsson, Birgitta Ericson and Britt-Marie Johansson (1989): "Intervening Factors in the Utilization of Social Research", in Knowledge in Society: The International Journal of Knowledge Transfer. Vol. 2:1, 42-56.

  Nilsson, Kjell och Sune Sunesson
  (1990): "Forskningsanvändning i socialt arbete: konfliktstrategier och kontrollstrategier som makttekniker och styrformer". I Mikko Mäntysaari (red): Forskning och socialt arbete. Rapport från Nordiska Socialhögskolekonferensen den 14.-18.8 1989 i Tammerfors, s. 5-14. Tammerfors Universitet: Institutionen för Socialpolitik.

  Nilsson, Kjell and Sune Sunesson (1993): "Strategy and Tactics: Utilization of Research in Three Policy Sector Contexts". Journal of Applied Behavioral Science, vol. 29:3, 366-383.

  Nilsson, Kjell and Sune Sunesson (1993): "Conflict or Control: Research Utilization Strategies as Power Techniques". Knowledge and Policy. Vol. 6, No. 2, pp. 23-36.

  Ericson, Katarina and Kjell Nilsson (1997): Utvärdering av Folkhälso- och Social rapport 1994. Spridning och användning. Lunds Universitet: Sociologiska institutionen.

  Bierlein, Katja, Leila Miserli och Kjell Nilsson (1998): Arbetslivsrehabilitering i samverkan - Utvärdering av Projekt Malmö Rehab 2000. Lund University: Department of Sociology, Evaluation Studies 1998:1.

  Lindsjö, Janna och Kjell Nilsson (1998): Socialstyrelsens rapporter om handikappreformen - Spridning och användning av Årsrapport 1994, Årsrapport 1995 och Slutrapport 1997. Lunds Universitet: Sociologiska institutionen.

  Björk, Ulf, Kjell Nilsson och Sune Sunesson (2001): Används kunskaper i socialtjänsten?. Lunds Universitet: Socialhögskolan.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2003): “Virtual Communities and Comparative Learning”. In Per Arneberg (ed): Laering i dialog på nettet. SOFFs skriftserie 1/2003.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2004): Old Universities in New Environments – New Technology and Internationalisation Processes in Higher Education. Lund Studies in Sociology, Vol. 5.

  Nilsson, Kjell and Sune Sunesson (2006): “Använder tjänstemän och politiker i socialtjänsten forskningsresultat i sitt arbete?” Blom, Björn et al (eds): : Kunskap i socialt arbete. Om villkor, processer och användning. Stockholm: Natur och Kultur.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2007): “New Internationalisation – Competition versus Cooperation”, Published in Chinese in Exploring Education Development 2007, 7-8A, 18-23.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2008): “Universities in Global Networks”. In David C. Lam Institute for East-West Studies (ed.) Higher Education East and West: Cooperation and Competition. Hong Kong: David C. Lam Institute for East-West Studies, Hong Kong Baptist University, 62-78.

  Nilsson, Kjell (2009): “Kapitalism, stat och socialpolitik” (Capitalism state, and social policy). In Eliasson-Lappalainen, Rosmari et al (eds): Den berusade båten – En vänbok till Sune Sunesson. Halmstad: Arkiv förlag.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2011): ”Utbildning, forskning och innovation i ett internationellt sammanhang” (Education, research and innovation in an international context). I Svenska kunskapssystemet – en möjlighet till framtida export. STINT, R 11:02, 27-35.

Working Papers:

  Nilsson, Kjell (1993): The Utilization of Working-life Research. Paper presented at the annual conference of the Swedish Sociological Association 28-30 January 1993.

  Nilsson, Kjell (1995): "Vad är forskningsanvändning - och vilka faktorer är avgörande för hur forskning används?" i Grönkvist, Lars & Elisabeth Lagerlöf (red): Hearing om forskningsinformation och kunskapsanvändning. Underlag till utredningen om kunskapsspridning mm inom arbetlivsområdet. Undersökningsrapport 1995:16, s. 17-20. Solna: Arbetslivsinstitutet.

  Nilsson, Kjell and Gunnar Olofsson (1995): Appraisal of "Plan for the European Social Fund Objective 3" submitted by the Kingdom of Sweden. June 1995.

  Forsberg, Pia, Kjell Nilsson and Gunnar Olofsson (1995): Appraisal of the "Draft Programme for European Social Fund Objective 4, 1995-1999" submitted by the Kingdom of Sweden,. August 1995.

  Nilsson, Kjell and Gunnar Olofsson (1996): Some remarks on evaluation criteria for European Structural Funds Objective Four programmes, submitted to the meeting in Bruxelles June 13th and 14th 1996.

  Nilsson, Jan Olof, Kjell Nilsson and Sergio Cuadra (1998): "Sociology in Cyberspace". Paper presented at the conference! IX Congreso Internacional sobre Tecnología y Educación a Distancia” in San José, Costa Rica, November 1998.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (1999): “Distance Education - distribution or collaboration?” Paper presented at ICDE world conference in Vienna, June 1999.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2000): “Distance Education, Lifelong Learning and Internationalisation through the Use of ICT.” Paper presented at the conferense "New Technologies-Old Dreams: Modernization and the Development of Information Societies in East and West" at Fudan University, Shanghai in May 2000.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2001): “Internationalisation of Education and Comparative Studies through the Use of ICT”. Paper presented at the conference "E-Learning in a Lifelong Learning Perspective", 2nd WBLE conference 24-26 October 2001in Lund, Sweden

  Hemer, Oscar, Jan Olof Nilsson and Kjell Nilsson (2003): “Internationalisation of Education and Comparative Studies through the Use of ICT”. Presented at the conference “Communication for Development in the Information Age – Extending the Benefits of Technology for All”, January 7th to 9th 2003 in Varanasi, India.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2004): “Old Universities in New Environments – New Technology and Internationalisation Processes in Higher Education.” Presented at EDEN´s (European Distance and E-learning Network) Annual Conference 2004 in Budapest in June 2004.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2004): “Old Universities in New Environments: Nordic Universities and the Bologna Process.” Presented at the conference “European Integration and the Nordic Countries”, October 21-22 2004 at Fudan University in Shanghai.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2006): “New Internationalisation and E-Learning” .Presented at the conference “E-learning & Pedagogy”, November 29-30 2006 at Tecnológico de Monterrey (Guadalajara campus), Mexico.

  Nilsson, Jan Olof and Kjell Nilsson (2007): “New Internationalisation – Competition versus Cooperation”, presented at the conference “The 1st international conference on:
  Learning Environments and Higher Education in a Global Context - From a Sino-Nordic Perspective", May 8-9 2007 at Fudan University in Shanghai.

  Harrysson, Lars, Ingrid Jönsson, Karin Jönsson, Åsa Lundqvist, Jan Magnusson, Kjell Nilsson, Magnus Ring & Johan Sandberg (2009): “Student Centred Learning in a Flexible Blended Mode Environment”. Paper presented at the 23rd ICDE World Conference on Open Learning and Distance Education in Maastricht 7-10 June 2009.

  Nilsson, Kjell, Magnus Ring, Johan Sandberg and Hoai Ahn Tran (2010): “Social Welfare in China and Vietnam: how new welfare models are being developed in a globalised world”. Paper presented at XVII ISA World Congress of Sociology, Gothenburg, 11 - 17 July, 2010.

  Nilsson, Kjell, Magnus Ring, Johan Sandberg and Hoai Ahn Tran (2012): “Emerging Welfare States: Comparing East Asian and Scandinavian Redistribution Models in a Global Context”. Paper presented at ISA Forum, Buenos Aires, 1- 4 August, 2012.

  Nilsson, Kjell, Magnus Ring, Johan Sandberg and Hoai Ahn Tran (2012): “Comparing East Asian and Scandinavian Redistribution Models in a Global Context”. Paper presented at the workshop Current social policy challenges in China and Sweden/Scandinavia, Lund, 20-22 August, 2012.

Titel: Dr


Senast uppdaterad:2007-09-26
Webbansvarig: IT-service S

IT-service S, Box 134, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)