Lunds universitet

Anders Persson

Professor, Sociologi
e-post: Anders.Persson@soc.lu.se

Undervisningsinriktning:
Sociologisk teori, social interaktion, skol- och utbildningssociologi, Goffmans sociologi

Handledarinriktning:
Utbildning och skola, maktteori och maktutövning, social interaktion, Goffmans sociologi

Forskningsinriktning:

    Goffmans sociologi, social interaktion, utbildning, skola, makt, skolledarskap, skolkultur, skolans arbetsliv, skolförändring, social kompetens, skolan som institution


Pågående forskningsprojekt:

    1. Goffmans sociologi
    2. Målstyrningens mikropraktiker

Publicerade vetenskapliga arbeten:

Mottagning: Enligt överenskommelse.


Titel: Professor


Övrigt:
Är också professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.


Personlig hemsida här: Personlig hemsida


Senast uppdaterad:2007-09-26
Webbansvarig: IT-service S

IT-service S, Box 134, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)