Lunds universitet

Mona Pettersson

Utbildningsadministratör, Sociologi
telefon: 046-22288 44
rum: Studerandeexpeditionen rum117B
e-post: mona.pettersson@soc.lu.se

Foto: Mona Pettersson

Övrig administrativ information: Administration grundutbildning Socialantropologi och Sociologi

Senast uppdaterad:2007-09-26
Webbansvarig: IT-service S

IT-service S, Box 134, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)