Lunds universitet

Britt-Marie Johansson

Prefekt, Sociologi
telefon: 046-2228850
rum: 243
e-post: Britt-Marie.Johansson@soc.lu.se

Foto: Britt-Marie Johansson

Undervisningsinriktning:
Organisationssociologi, sociologisk teori och metod.

Handledarinriktning:
Organisation och kunskap, bygg- och fastighetssektorn, det hållbara samhället

Pågående forskningsprojekt:

    - “Sustainable open space management in rental housing areas - quality of life, management systems, resident involvement, socially and economically sustainable development”. Ett ämnesövergripande forskningsprojekt där vi samarbetar med Avd för Arkitektur vid Chalmers, Lantbruksuniversitetet I Alnarp och Företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet. Finansiering från Formas. Är projektledare för den sociologiska delen av projektet.

Funktion: Prefekt


Titel: Docent


Senast uppdaterad:2007-09-26
Webbansvarig: IT-service S

IT-service S, Box 134, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)